Palio della Rana 2008

Back to My Galleries

[ IMGP2655 ]
IMGP2655


29/03/2008 ore 21:26
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 67 - ISO: 400
: 100/10 - T(s): 2/1

[ IMGP2656 ]
IMGP2656


29/03/2008 ore 21:28
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 67 - ISO: 200
: 50/10 - T(s): 2/1

[ IMGP2657 ]
IMGP2657


30/03/2008 ore 14:42
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 24 - ISO: 100
: 130/10 - T(s): 1/125

[ IMGP2658 ]
IMGP2658


30/03/2008 ore 14:43
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 28 - ISO: 100
: 130/10 - T(s): 1/50

[ IMGP2659 ]
IMGP2659

Corteo - Palio della Rana 2008
30/03/2008 ore 14:45
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 67 - ISO: 100
: 100/10 - T(s): 1/100

[ IMGP2660 ]
IMGP2660

Alabardieri - Palio della Rana 2008
30/03/2008 ore 14:47
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 46 - ISO: 100
: 40/10 - T(s): 1/1000

[ IMGP2661 ]
IMGP2661


30/03/2008 ore 14:47
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 36 - ISO: 100
: 40/10 - T(s): 1/1000

[ IMGP2663 ]
IMGP2663

Netturbino dietro ai cavalli... - Palio della Rana 2008
30/03/2008 ore 14:48
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 67 - ISO: 100
: 56/10 - T(s): 1/640

[ IMGP2667 ]
IMGP2667


30/03/2008 ore 14:51
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 43 - ISO: 100
: 56/10 - T(s): 1/160

[ IMGP2670 ]
IMGP2670


30/03/2008 ore 14:52
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 36 - ISO: 100
: 56/10 - T(s): 1/500

[ IMGP2676 ]
IMGP2676


30/03/2008 ore 14:55
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 67 - ISO: 100
: 56/10 - T(s): 1/125

[ IMGP2678 ]
IMGP2678

Trombettiere - Palio della Rana 2008
30/03/2008 ore 14:56
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 67 - ISO: 500
: 80/10 - T(s): 1/800

[ IMGP2681 ]
IMGP2681


30/03/2008 ore 14:57
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 24 - ISO: 500
: 56/10 - T(s): 1/1250

[ IMGP2684 ]
IMGP2684

Gheppio - Palio della Rana 2008
30/03/2008 ore 15:02
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 67 - ISO: 500
: 56/10 - T(s): 1/1250

[ IMGP2686 ]
IMGP2686


30/03/2008 ore 15:04
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 67 - ISO: 100
: 56/10 - T(s): 1/320

[ IMGP2688 ]
IMGP2688


30/03/2008 ore 15:06
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 60 - ISO: 100
: 110/10 - T(s): 1/60

[ IMGP2691 ]
IMGP2691


30/03/2008 ore 15:07
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 46 - ISO: 100
: 100/10 - T(s): 1/100

[ IMGP2692 ]
IMGP2692


30/03/2008 ore 15:07
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 67 - ISO: 100
: 40/10 - T(s): 1/500

[ IMGP2694 ]
IMGP2694


30/03/2008 ore 15:09
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 67 - ISO: 100
: 40/10 - T(s): 1/640

[ IMGP2695 ]
IMGP2695


30/03/2008 ore 15:09
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 60 - ISO: 100
: 40/10 - T(s): 1/500

[ IMGP2697 ]
IMGP2697


30/03/2008 ore 15:09
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 67 - ISO: 100
: 40/10 - T(s): 1/500

[ IMGP2698 ]
IMGP2698


30/03/2008 ore 15:10
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 39 - ISO: 100
: 40/10 - T(s): 1/125

[ IMGP2701 ]
IMGP2701


30/03/2008 ore 15:13
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 60 - ISO: 100
: 50/10 - T(s): 1/800

[ IMGP2703 ]
IMGP2703


30/03/2008 ore 15:15
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 67 - ISO: 100
: 56/10 - T(s): 1/200

[ IMGP2704 ]
IMGP2704


30/03/2008 ore 15:15
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 39 - ISO: 100
: 40/10 - T(s): 1/500

[ IMGP2705 ]
IMGP2705


30/03/2008 ore 16:43
Latitude: 43.67566666 - Longitude: 12.64655277

F: 24 - ISO: 100
: 140/10 - T(s): 1/100

[ IMGP2706 ]
IMGP2706


30/03/2008 ore 17:25
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 67 - ISO: 100
: 56/10 - T(s): 1/400

[ IMGP2711 ]
IMGP2711


30/03/2008 ore 17:34
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 67 - ISO: 800
: 56/10 - T(s): 1/2500

[ IMGP2715 ]
IMGP2715


30/03/2008 ore 17:35
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 67 - ISO: 400
: 140/10 - T(s): 1/125

[ IMGP2718 ]
IMGP2718


30/03/2008 ore 17:36
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 39 - ISO: 400
: 100/10 - T(s): 1/50

[ IMGP2720 ]
IMGP2720


30/03/2008 ore 17:39
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 67 - ISO: 400
: 56/10 - T(s): 1/250

[ IMGP2723 ]
IMGP2723


30/03/2008 ore 17:45
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 39 - ISO: 1600
: 45/10 - T(s): 1/2500

[ IMGP2724 ]
IMGP2724


30/03/2008 ore 17:59
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 43 - ISO: 1600
: 90/10 - T(s): 1/4000

[ IMGP2727 ]
IMGP2727


30/03/2008 ore 18:00
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 67 - ISO: 1600
: 90/10 - T(s): 1/4000

[ IMGP2730 ]
IMGP2730


30/03/2008 ore 18:01
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 57 - ISO: 1600
: 45/10 - T(s): 1/1600

[ IMGP2734 ]
IMGP2734


30/03/2008 ore 19:07
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 60 - ISO: 1600
: 80/10 - T(s): 1/180

[ IMGP2735 ]
IMGP2735


30/03/2008 ore 19:09
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 67 - ISO: 1600
: 40/10 - T(s): 1/50

[ IMGP2737 ]
IMGP2737


30/03/2008 ore 19:09
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 24 - ISO: 1600
: 56/10 - T(s): 1/40

[ IMGP2739 ]
IMGP2739


30/03/2008 ore 19:11
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 54 - ISO: 1600
: 56/10 - T(s): 1/180

[ IMGP2743 ]
IMGP2743


30/03/2008 ore 19:13
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 27 - ISO: 1600
: 56/10 - T(s): 1/180

[ IMGP2744 ]
IMGP2744


30/03/2008 ore 19:14
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 28 - ISO: 1600
: 56/10 - T(s): 1/180

[ IMGP2745 ]
IMGP2745

Gufi Reali - Palio della Rana 2008
30/03/2008 ore 19:21
Latitude: 43.67560833 - Longitude: 12.64648888

F: 67 - ISO: 1250
: 56/10 - T(s): 1/40

[ IMGP2750 ]
IMGP2750

Poiana di Hayes - Palio della Rana 2008
30/03/2008 ore 19:23
Latitude: 43.67560833 - Longitude: 12.64648888

F: 67 - ISO: 1600
: 56/10 - T(s): 1/500

[ IMGP2751 ]
IMGP2751


30/03/2008 ore 19:24
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 67 - ISO: 1600
: 56/10 - T(s): 1/50

[ IMGP2759 ]
IMGP2759


30/03/2008 ore 22:26
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 28 - ISO: 100
: 140/10 - T(s): 3/1

[ IMGP2760 ]
IMGP2760


30/03/2008 ore 22:26
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 28 - ISO: 100
: 140/10 - T(s): 20/1

[ IMGP2764 ]
IMGP2764


30/03/2008 ore 22:27
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 28 - ISO: 100
: 40/10 - T(s): 2/1

[ IMGP2765 ]
IMGP2765


30/03/2008 ore 22:27
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 28 - ISO: 100
: 40/10 - T(s): 13/10

[ IMGP2766 ]
IMGP2766


30/03/2008 ore 22:28
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 28 - ISO: 100
: 40/10 - T(s): 3/1

[ IMGP2773 ]
IMGP2773


30/03/2008 ore 22:29
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 28 - ISO: 100
: 220/10 - T(s): 3/1

[ IMGP2775 ]
IMGP2775

Fuochi d'artificio - Palio della Rana 2008
30/03/2008 ore 22:30
Latitude: 43.67560833 - Longitude: 12.64648888

F: 51 - ISO: 100
: 160/10 - T(s): 25/1

[ IMGP2779 ]
IMGP2779

Fuochi d'artificio - Palio della Rana 2008
30/03/2008 ore 22:37
Latitude: 43.67566388 - Longitude: 12.64655277

F: 27 - ISO: 100
: 63/10 - T(s): 4/1

[ IMGP2780 ]
IMGP2780


30/03/2008 ore 22:40
Latitude: 0 - Longitude: 0

F: 27 - ISO: 100
: 40/10 - T(s): 6/10